Thiết kế Web PN trực thuộc Gutech.vn là trang web thuộc đời đầu khi Gutech.vn mới đi vào hoạt động cho đến nay. Thiết kế web PN được đổi thành GuTech với mục đích mang đến cho khách hàng những công nghệ mới cho website giúp khách hàng tiếp cận tốt với website của quý khách nhiều hơn.
Với nhiều tính năng dễ dàng sử dụng, quản lý đơn hàng, khi khách hàng tiếp cận website.